קול קורא

הזמנה להגשת יצירות וקונספטים אמנותיים/תיאורטיים.

erste Seite des hebräischen Open Calls
zweite Seite des hebräischen Open Calls

אנחנו עובדות.ים על כך שהקול קורא יהיה נגיש

כמסמך טקסט ולא רק כמסמך תמונה