OPEN CALL

Pozvání – Pošlete nám své umělecké/teoretické práce a koncepty

Festival DISKURS je divadelní festival mezi umění a teorií. DISKURS se koná ročně ve městě Giessenu, letos od 14. do 30. října. Pod titulem smash|pause|trash se zabývá zpomalováním a restrukturací způsobů sociální a umělecké práce.

smash – Které patriarchální, kapitalistické a koloniální struktury musíme zrušit?

pause – Jak můžeme během pauzy přemýšlet o své pozici a nové nápady?

trash – A jak můžeme tyto nápady znovu složit z jednotlivých částí, i když se jedná o neperfektní pokusy?

Zajímá nás: Kdo (ne)má v rámci současné normy pracovní praxe místo?

Jak můžeme kritizovat praxi, v níž se určité osoby nebo skupiny osob čím dál víc dostávají do tísnivých finančních poměrů nebo jsou vylučovány? Jak můžeme spolupracovat s jinými uskupeními aniž bychom dále upevňovali existující stereotypy?

Hledáme:

  • Práce veškerých uměleckých kategorií a teoretické názory na téma
  • Projekty uměleckého nebo teoretického vyšetřování pro náš rezidenční program

Nabízíme: 

  • Gáže: příspěvky od 1 až 3 osob: orientujeme se podle dolní hranice gáží německého Spolkového Svazu Svobodného Umění Představení – Bundesverband Freie Darstellende Künste (gáže pro větší skupiny dle dohody)
  • Ubytování, paušální cestovní výdaje 100 euro
  • Rezidence pro rozvoj práce a možnost prezentace/workshop


Kdy
:

Od 14. do 30. října 2022, rezidence pro období celého festivalu, hlavní program        
o víkendech

Kde:

Prostory ústavu užitého divadelního umění – Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, město Giessen (Německo) a digitální platformy

Povzbuzujeme především osoby z marginalizovaných skupin, aby podaly žádost, a také ty, kdy by chtěly spolupracovat s marginalizovanými skupinami z Giessenu.

Jak podat žádost:        

Sami můžete vybrat, v jaké formě nám chcete vyprávět o sobě. My se především zajímáme o následující fakty:

  • Vaši praxi/projekty/koncepty
  • Způsoby vaší práce


Můžete nám napsat text (max. 1 stránka A4) nebo použít jiná média (video nebo voice message, max. 5 minut).

Žádosti můžete podat v těchto jazycích: v němčině, angličtině, farsi, francouštině, ukrajinštině, nejlépe však v angličtině, aby všichni členové týmu mohli porozumět obsahu příspěvků.

Příspěvky pošlete na adresu:

Mail: info@diskursfestival.de

Tel: 0049 178 933 10 36 (Rosa Rotach)

Uzávěrka

  1. července 2022

Máš-li problem se lhůtou nebo formou podání, můžeš nás kontaktovat.

Dotazy s ohledem na žádost pošlete na adresu: 

Eva Budniewski
eva.budniewski@diskursfestival.de